Naziv boje: zabavna boja
Heksadecimalna boje: #c020c0
RGB boja: 192 32 192 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: zabavna boja. Heksadecimalna boje: (#c020c0). RGB boja: 192 32 192 (crvena, zelena, plava)