Názov farby: Barney
Hexadecimálna farba: #c020c0
RGB farba: 192 32 192 (červená, zelená, modrá)
Názov farby: Barney. Hexadecimálna farba: (#c020c0). RGB farba: 192 32 192 (červená, zelená, modrá)