Název barvy: barney
Šestnáctková barva: #c020c0
RGB barva: 192 32 192 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: barney. Šestnáctková barva: (#c020c0). RGB barva: 192 32 192 (červená, zelená, modrá)