ชื่อสี: Ocre
รหัสฐานสิบหกของสี: #c0a000
สี RGB: 192 160 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: Ocre. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c0a000). สี RGB: 192 160 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้