Název barvy: ocre
Šestnáctková barva: #c0a000
RGB barva: 192 160 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: ocre. Šestnáctková barva: (#c0a000). RGB barva: 192 160 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.