Namn på färg: ocre
Hexadecimal färg: #c0a000
RGB färg: 192 160 0 (röd, grön, blå)
Namn på färg: ocre. Hexadecimal färg: (#c0a000). RGB färg: 192 160 0 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.