Kleurnaam: ocre
Hexadecimale kleur: #c0a000
RGB kleur: 192 160 0 (rood, groen, blauw)
Kleurnaam: ocre. Hexadecimale kleur: (#c0a000). RGB kleur: 192 160 0 (rood, groen, blauw)

Inloggen  om meer afbeeldingen te zien, kunt u inloggen met het bestaande e-mail- of sociale netwerk account.