Naziv boje: ocre
Heksadecimalna boje: #c0a000
RGB boja: 192 160 0 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: ocre. Heksadecimalna boje: (#c0a000). RGB boja: 192 160 0 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.