Máy ủi, xe, làm việc Máy ủi, xe, làm việc 3000 × 1987 (JPG, 362.3 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
3000 × 1987
Siêu điểm ảnh:
6.1 MP
Tác giả:
USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-01-25. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
Máy ủi, xe, làm việc
Điểm ảnh:
5961000 (≈6.1 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
41.7″ × 27.6″
105.8cm × 70.1cm
Trung bình:
15″ × 9.9″
38.1cm × 25.2cm
Cao:
10″ × 6.6″
25.4cm × 16.8cm
Cực cao:
6.7″ × 4.4″
16.9cm × 11.2cm
Siêu cao:
5″ × 3.3″
12.7cm × 8.4cm
Cao cấp:
3.3″ × 2.2″
8.5cm × 5.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.