Siêu điểm ảnh:
22.9 MP
Tác giả:
ulleo
Thông tin khác:
NIKON D3300  f/8.0  ISO: 800  10/600s  92mm 

Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.