màu vàng, trumpet, bình màu vàng, trumpet, bình 2336 × 3504 (JPG, 211.5 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2336 × 3504
Siêu điểm ảnh:
8.3 MP
Tác giả:
Hillebrand Steve, USFWS
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-01-27. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
màu vàng, trumpet, bình
Điểm ảnh:
8185344 (≈8.3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
32.4″ × 48.7″
82.4cm × 123.6cm
Trung bình:
11.7″ × 17.5″
29.7cm × 44.5cm
Cao:
7.8″ × 11.7″
19.8cm × 29.7cm
Cực cao:
5.2″ × 7.8″
13.2cm × 19.8cm
Siêu cao:
3.9″ × 5.8″
9.9cm × 14.8cm
Cao cấp:
2.6″ × 3.9″
6.6cm × 9.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.