Độ phân giải:
4608 × 3072
Siêu điểm ảnh:
14.4 MP
Tác giả:
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
PNG
Điểm ảnh:
14155776
Từ khóa:
cánh hoa, Hoa, thực vật, lá, Hoa hồng, Sân vườn, thiên nhiên, màu hồng, thực vật
Tải lên:
2018-06-13
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
64″ × 42.7″
162.6cm × 108.4cm
Trung bình:
23″ × 15.4″
58.5cm × 39cm
Cao:
15.4″ × 10.2″
39cm × 26cm
Cực cao:
10.2″ × 6.8″
26cm × 17.3cm
Siêu cao:
7.7″ × 5.1″
19.5cm × 13cm
Cao cấp:
5.1″ × 3.4″
13cm × 8.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.