HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1824 × 1368
Siêu điểm ảnh:
2.5 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
FUJIFILM
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
2495232
Từ khóa:
Thiên nhiên, lá, mùa hè, thuốc phiện, Sân vườn, Hoa, thực vật, nở
Được cập nhật:
2018-04-12. Tải lên: 9 months trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
25.3″ × 19″
64.3cm × 48.3cm
Trung bình:
9.1″ × 6.8″
23.2cm × 17.4cm
Cao:
6.1″ × 4.6″
15.4cm × 11.6cm
Cực cao:
4.1″ × 3″
10.3cm × 7.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.