PIXNIO »

Tên màu sắc: nhạt màu đỏ
Màu thập lục phân: #f04000
Màu RGB: 240 64 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.