Độ phân giải:
3325 × 2202
Siêu điểm ảnh:
7.4 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Chất lượng hình ảnh:
72 điểm mỗi inch
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-03-26. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
giấy, màu sắc, sáng tạo, giáo dục, bút chì
Điểm ảnh:
7321650 (≈7.4 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
46.2″ × 30.6″
117.3cm × 77.7cm
Trung bình:
16.6″ × 11″
42.2cm × 28cm
Cao:
11.1″ × 7.3″
28.2cm × 18.6cm
Cực cao:
7.4″ × 4.9″
18.8cm × 12.4cm
Siêu cao:
5.5″ × 3.7″
14.1cm × 9.3cm
Cao cấp:
3.7″ × 2.4″
9.4cm × 6.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.