Fargenavn: is
Heksadesimal farge: #e0f0f0
RGB-farge: 224 240 240 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: is. Heksadesimal farge: (#e0f0f0). RGB-farge: 224 240 240 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.