Naziv boje: LED
Heksadecimalna boje: #e0f0f0
RGB boja: 224 240 240 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: LED. Heksadecimalna boje: (#e0f0f0). RGB boja: 224 240 240 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.