ชื่อสี: น้ำแข็ง
รหัสฐานสิบหกของสี: #e0f0f0
สี RGB: 224 240 240 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: น้ำแข็ง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e0f0f0). สี RGB: 224 240 240 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้