Fargenavn: denim
Heksadesimal farge: #406080
RGB-farge: 64 96 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: denim. Heksadesimal farge: (#406080). RGB-farge: 64 96 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.