Název barvy: denim
Šestnáctková barva: #406080
RGB barva: 64 96 128 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: denim. Šestnáctková barva: (#406080). RGB barva: 64 96 128 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.