Namn på färg: denim
Hexadecimal färg: #406080
RGB färg: 64 96 128 (röd, grön, blå)
Namn på färg: denim. Hexadecimal färg: (#406080). RGB färg: 64 96 128 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.