Název barvy: namodralý
Šestnáctková barva: #2080c0
RGB barva: 32 128 192 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: namodralý. Šestnáctková barva: (#2080c0). RGB barva: 32 128 192 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.