ชื่อสี: สีน้ำเงินปานกลาง
รหัสฐานสิบหกของสี: #2080c0
สี RGB: 32 128 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: สีน้ำเงินปานกลาง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#2080c0). สี RGB: 32 128 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้