Naziv boje: plavkasto
Heksadecimalna boje: #2080c0
RGB boja: 32 128 192 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: plavkasto. Heksadecimalna boje: (#2080c0). RGB boja: 32 128 192 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.