Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
240 dots per inch
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Hướng:
Bình thường
Điểm ảnh:
16165492 (≈16.4 MP)
Được cập nhật:
2018-03-10. Tải lên: 4 years trước.

Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.