Độ phân giải:
1535 × 1023
Siêu điểm ảnh:
1.6 MP
Tác giả:
João Pacheco
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-22. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
Hill, bầu trời, thiên nhiên, phong cảnh, mùa hè, lĩnh vực, đường chân trời, cỏ
Điểm ảnh:
1570305 (≈1.6 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
21.3″ × 14.2″
54.2cm × 36.1cm
Trung bình:
7.7″ × 5.1″
19.5cm × 13cm
Cao:
5.1″ × 3.4″
13cm × 8.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.