ชื่อสี: กลางเทา
รหัสฐานสิบหกของสี: #808080
สี RGB: 128 128 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: กลางเทา. รหัสฐานสิบหกของสี: (#808080). สี RGB: 128 128 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้