Fargenavn: medium grå
Heksadesimal farge: #808080
RGB-farge: 128 128 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: medium grå. Heksadesimal farge: (#808080). RGB-farge: 128 128 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.