Namn på färg: medelgrå
Hexadecimal färg: #808080
RGB färg: 128 128 128 (röd, grön, blå)
Namn på färg: medelgrå. Hexadecimal färg: (#808080). RGB färg: 128 128 128 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.

Gratis bilder Informationer: medelgrå, färg: #808080, fria bilder.