PIXNIO /

Namn på färg: medelgrå
Hexadecimal färg: #808080
RGB färg: 128 128 128 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.