Naziv boje: srednje siva
Heksadecimalna boje: #808080
RGB boja: 128 128 128 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: srednje siva. Heksadecimalna boje: (#808080). RGB boja: 128 128 128 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.