HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2100 × 1400
Siêu điểm ảnh:
3 MP
Tác giả:
Hillebrand Steve, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
2940000
Từ khóa:
cái áo, bảo vệ, Phi hành đoàn, hành động, nước
Được cập nhật:
2018-01-24. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
29.2″ × 19.4″
74.1cm × 49.4cm
Trung bình:
10.5″ × 7″
26.7cm × 17.8cm
Cao:
7″ × 4.7″
17.8cm × 11.9cm
Cực cao:
4.7″ × 3.1″
11.9cm × 7.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.