HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
3821 × 2662
Siêu điểm ảnh:
10.3 MP
Tác giả:
Devanath
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-11-15
Từ khóa:
con người, tôn giáo, tượng, điêu khắc, tường, voi
Điểm ảnh:
10171502 (≈10.3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
53.1″ × 37″
134.8cm × 93.9cm
Trung bình:
19.1″ × 13.3″
48.5cm × 33.8cm
Cao:
12.7″ × 8.9″
32.4cm × 22.5cm
Cực cao:
8.5″ × 5.9″
21.6cm × 15cm
Siêu cao:
6.4″ × 4.4″
16.2cm × 11.3cm
Cao cấp:
4.2″ × 3″
10.8cm × 7.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.