Tên màu sắc: màu tím hồng
Màu thập lục phân: #e040c0
Màu RGB: 224 64 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu tím hồng. Màu thập lục phân: (#e040c0). Màu RGB: 224 64 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)