Naziv boje: purpleish roza
Heksadecimalna boje: #e040c0
RGB boja: 224 64 192 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: purpleish roza. Heksadecimalna boje: (#e040c0). RGB boja: 224 64 192 (crvena, zelena, plava)
Besplatne Slike informacije: purpleish roza, boja: #e040c0, besplatne slike.