ชื่อสี: ชมพูชมพู
รหัสฐานสิบหกของสี: #e040c0
สี RGB: 224 64 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ชมพูชมพู. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e040c0). สี RGB: 224 64 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)