Naziv boje: Bakar
Heksadecimalna boje: #c06020
RGB boja: 192 96 32 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: Bakar. Heksadecimalna boje: (#c06020). RGB boja: 192 96 32 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.