Fargenavn: kobber
Heksadesimal farge: #c06020
RGB-farge: 192 96 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: kobber. Heksadesimal farge: (#c06020). RGB-farge: 192 96 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.