Fargenavn: khaki
Heksadesimal farge: #a0a060
RGB-farge: 160 160 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: khaki. Heksadesimal farge: (#a0a060). RGB-farge: 160 160 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.