Název barvy: khaki
Šestnáctková barva: #a0a060
RGB barva: 160 160 96 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: khaki. Šestnáctková barva: (#a0a060). RGB barva: 160 160 96 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.