Fargenavn: trist
Heksadesimal farge: #808040
RGB-farge: 128 128 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: trist. Heksadesimal farge: (#808040). RGB-farge: 128 128 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.