Naziv boje: sivilo
Heksadecimalna boje: #808040
RGB boja: 128 128 64 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: sivilo. Heksadecimalna boje: (#808040). RGB boja: 128 128 64 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.