PIXNIO /

Tên màu sắc: tối màu xám
Màu thập lục phân: #804060
Màu RGB: 128 64 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.