Fargenavn: mørk mauve
Heksadesimal farge: #804060
RGB-farge: 128 64 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk mauve. Heksadesimal farge: (#804060). RGB-farge: 128 64 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.