Název barvy: pohmoždit
Šestnáctková barva: #804060
RGB barva: 128 64 96 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: pohmoždit. Šestnáctková barva: (#804060). RGB barva: 128 64 96 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.