Fargenavn: bleknet blå
Heksadesimal farge: #60a0c0
RGB-farge: 96 160 192 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: bleknet blå. Heksadesimal farge: (#60a0c0). RGB-farge: 96 160 192 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.