ชื่อสี: ฟ้าจางหายไป
รหัสฐานสิบหกของสี: #60a0c0
สี RGB: 96 160 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ฟ้าจางหายไป. รหัสฐานสิบหกของสี: (#60a0c0). สี RGB: 96 160 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้