Název barvy: okna modrá
Šestnáctková barva: #4080c0
RGB barva: 64 128 192 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: okna modrá. Šestnáctková barva: (#4080c0). RGB barva: 64 128 192 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.