Fargenavn: Windows blå
Heksadesimal farge: #4080c0
RGB-farge: 64 128 192 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: Windows blå. Heksadesimal farge: (#4080c0). RGB-farge: 64 128 192 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.