Naziv boje: ugljen siva
Heksadecimalna boje: #404040
RGB boja: 64 64 64 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: ugljen siva. Heksadecimalna boje: (#404040). RGB boja: 64 64 64 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.