ชื่อสี: ถ่านสีเทา
รหัสฐานสิบหกของสี: #404040
สี RGB: 64 64 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ถ่านสีเทา. รหัสฐานสิบหกของสี: (#404040). สี RGB: 64 64 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้